usnesení č.10/2014 z ustavujícího zasedání ZO dne 6. 11. 2014