Záměr pronájem pozemku p.č. 132/42 v k.ú. Ústí u Humpolce