Záměr prodeje pozemků p.č. 132/21 a 132/50 v k.ú. Ústí u Humpolce