Záměr prodeje obecních pozemků p.č. 132/50 a p.č. 132/21