Výroční zpráva o poskytování informací, podle zákona č.106/1999 Sb., za rok 2020.