usnesení č.11/2014 z ustavujícího zasedání ZO dne 27. 11. 2014