Zastupitelstvo

ZASTUPITELSTVO OBCE ÚSTÍ

   
Josef  Paťha starosta
Miloslav Brtnický místostarosta
JUDr. Jaroslav Brambůrek člen
MVDr. Václav Holzbauer člen
Karel Hnát člen
Jiří Němec člen
RSDr. František Seknička člen
Josef Holub člen
Milan Vítek člen
Ivona Vytisková účetní
   
Další orgány působící na OÚ  
   
Finanční výbor:  
MVDr. Václav Holzbauer předseda
Karel Hnát člen
Milan Vítek člen
   
Kontrolní výbor:  
Jiří Němec předseda
Josef Holub člen
RSDr. František Seknička člen